Bucureşti FM: O gală terapeutică plină de Culori şi Forme

Bucureşti FM: O gală terapeutică plină de Culori şi Forme

355
0

Vă invit la o Gală terapeutică plină de Culori şi Forme. Aşadar, să poposim împreună într-un spaţiu creativ, în care sunt angrenaţi oameni cu idei şi proiecte motivante pentru o Românie de nota 10.

La începutul lunii noiembrie, organizaţia Mesagerii Sănătăţii a demonstrat practic succesul evenimentului –  Şcoala şi Târgul de antreprenoriat social.

Am să redau, în continuare, prezentarea generală a conceptelor unor proiecte apreciate la superlativ de toţi cei implicaţi, cu precădere de beneficiarii direcţi – persoane şi familii aflate în situaţii vulnerabile – un material realizat de Mesagerii Sănătăţii.

Salutare către toți doritorii de bine și căutătorii de bucurie!

În spiritul lucrărilor deja săvârșite împreună,

Asociația Mesagerii Sănătății organizează, cu titlu permanent, proiectele

Culori și FormeTerapeutic, Trans – Formator, Practic

STAS 2016 – Școala și Târgul de Antreprenoriat Social

A căror Gală comună s-a petrecut sâmbătă, 5 noiembrie 2016, orele 10.00-19.00, la Grădinița Christophori, Str. Puțul cu Plopi nr. 8.

Evenimentul a fost expresia festivă și integratoare a celor două proiecte, între care există o legătură organică de concept și între-pătrundere. Culori și Forme și STAS reprezintă împreună o producție de Ateliere Sociale cu peste 50 de instructori și voluntari, pentru mai bine de 120 de beneficiari, persoane aflate în situații vulnerabile.

Toți aceștia au învățat în cadrul atelierelor numeroase tehnici de lucru manufacturier, inclusiv metode de promovare și vânzare a lor. Parte din ucenici se află deja angajați pe piața liberă cu lucrările lor, realizate manual și unicat, din materiale naturale (lână, ceară de albine, lut, împletituri, hârtie, picturi etc.). În acest moment, Mesagerii Sănătății desfășoară o amplă campanie prin care publicul larg să poată cunoaște și admira lucrările concepute, spre a lansa comenzi pentru creațiile preferate.

Asociația Mesagerii Sănătății este câștigătoare de finanțare nerambursabilă, în al treilea an consecutiv, în cadrul Concursului Național de Proiecte de Tineret al MTS, autoritatea care asigură finanțarea cheltuielilor operaționale ale proiectelor.

Viziunea de ansamblu

În cele ce urmează, vom încerca să oferim explicații ale conceptului din spatele proiectelor. Chiar dacă lectura poate părea ușor eclectică, încercăm o cât mai bună înțelegere a experienței practice care ne-a condus spre a elabora o întreagă filozofie de lucru, cu multe trăiri din viața reală și multe preluări din învățătura de carte.

Cum știm de la înțelepți că, asemeni zodiilor, într-o lucrare sunt până la doisprezece viziuni diferite sau unghiuri de abordare, rămâne să armonizăm în timp, pe cât putem, această imensă teorie și practică a Antreprenoriatului Social.

Astfel, din această sintagmă, vom acoperi în deschidere viziunea orientată preponderent social, care cuprinde o puternică componentă emoțională, pentru că este orientată către descoperirile de sine și trăirile oamenilor implicați în proiecte. Limbajul transmis de grupul social este astfel unul cald, care duce spre echilibru și armonie, spre descoperirea unor valențe și abilități despre care toți cei implicați – instructori și beneficiari – aveau cunoștință doar în abstract.

Totodată, din aceeași sintagmă, prezentăm în partea a doua viziunea orientată antreprenorial, cu o puternică componentă economică, orientată spre locul pe care astfel de grupuri și producția lor îl pot ocupa pe piața largă. Terminologia astfel utilizată este una tehnică, locul emoției fiind luat de calculul rece, de indicatori de performanță.

Scopul precis declarat este acela de a asigura un just echilibru între situația particulară defavorizată a persoanelor implicate, în vederea integrării efective în societate a beneficiarilor.

Astfel, marea provocare a celor două proiecte este aceea de a transforma persoanele din grupuri vulnerabile în parteneri creatori de valoare, care pot ieși prin munca lor de sub umbrela vulnerabilității.

Contextul particular

Faptul că acest proiect nou de Școală și Târg de Antreprenoriat Social este la prima ediție, vine ca o consecință organică a continuității celuilalt program înfăptuit împreună, Culori și Forme, aflat acum în al treilea an de fapte pentru comunitate.

Suntem astfel într-o dezvoltare firească, într-o desprindere în proiect și drum nou, a unei lucrări aflate deja pe un drum bine bătătorit. Încât dincolo de bucuria începutului, să ne aplecăm și asupra acestui copil aflat acum în fașă. Pentru care este bine să amintim impulsul conceperii și apariției conceptului STAS 2016.

Antreprenoriatul social este practica și știința de a pune instrumentele potrivite în mâinile celor nevoiași, spre a dobândi prin muncă și creație resursele de care au și avem nevoie. Această definire se dorește a fi cât se poate de flexibilă, ea fiind departe de a acoperi vastitatea interacțiunii economicului cu socialul și viceversa. Premisele Școlii și Târgului de Antreprenoriat Social se află așadar în sentimentul general și colectiv de întrajutorare. Cu toții pornim din a oferi o pâine sau un ban celui flămând și ajungem, mai devreme sau mai târziu, să învățăm navigația prin vâltorile de destin și pescuitul darurilor pe care Natura și Omul ni le așează în cale.

Legile și procedurile folosesc denumiri complicate pentru acești oameni și activitățile lor. Ei sunt catalogați oficial ca fiind „persoane aflate în grupuri vulnerabile„, pentru care diverse organisme statale și supra-statale propun „măsuri instituționale de asistență socială și reintegrare„.

Lupta celor nevoiași este însă și lupta noastră, iar bucuria lor este și bucuria noastră. Iubirea pentru ei aduce iubirea tuturor, pe când izolarea aduce însingurare. Credem că slujirea cauzei celor aflați în situații vulnerabile înseamnă slujirea unui scop superior oricăror prejudecăți. Oricât am fi de despărțiți, suntem de fapt împreună.

Așa cum familia este cea care are grijă cel mai bine de membrii ei, la fel comunitatea și societatea pot avea cel mai bine grijă de cei aflați în situații defavorizate. Ai noștri sunt cei aflați în lipsuri și nevoi, nu ai Statului. Ei sunt oglinda evoluției noastre întru umanitate și barometrul smereniei și milosteniei noastre.

Și astfel s-a născut ideea de ȘCOALĂ – pentru că ne propunem să dezvoltăm o experiență a implicării sociale, cu tot ce înseamnă aceasta – oameni, resurse, concepte, acțiuni. Și ideea de TÂRG, pentru că urmărim ca toți cei care doresc să se alăture unui efort colectiv de susținere, să o poată face prin relația directă cu beneficiarii ajutorului oferit.

ȘCOALA

Antreprenoriatul social este o activitate economică de într-ajutorare prin creare de resurse noi, destinate susținerii pe mai departe a persoanelor cu situație vulnerabilă.

Astfel, prin activitatea creativă de producție de bunuri și servicii, orice profit obținut prin implicarea persoanelor defavorizate este destinat reducerii decalajelor de nivel de trai și statut social, prin preluarea treptată de către societate a sarcinii statale de asistență socială.

Să privim în oglindă ECONOMIA COMERCIALĂ și ECONOMIA SOCIALĂ. 

Spre a vedea cui se adresează prima, pentru cine se face și ce rezultă din a doua.
Atunci când cumperi o pâine, dai un preț și o faci sandwich; dar când oferi unui sărman o pită, faci un dar și primești o mulțumire.

Economia clasică ne privește ca angajați, producatori și consumatori. Ne muncește, ne dă un salariu, ne face reclamă să cumpărăm toate câte avem nevoie și (mai ales) nu avem nevoie.

Economia socială ne așteaptă ca binefăcători, susținători și donatori. Ne primește cu brațele deschise, ne oferă mulțumirea acelora pe care îi ajutăm,  ne oferă darurile ei unice, făcute de mâna celor nevoiași și însuflețite de trăirea acestora.

În Economia politică alergăm după profituri și salarii mari. Facem reclame prin care creăm senzații nemaipomenite despre produse și servicii până mai ieri deloc pomenite. Numărăm în permanență câți au mai venit, câți au mai citit, câți au mai cumpărat, cât au mai crescut cifrele.

În Economia socială alergăm spre a spijini suflete și a vindeca rănile oamenilor. Dăm de la noi și primim de la ei. Mărturisim poveștile lor și creăm împreună punți între oameni. Numărăm zâmbetele menu nenumărate ale unuia, nu câte un zâmbăreț de la toți.

Două mari părți ale cursul nostru, ca idei generale.

Ele pornesc de la fundamentele clasice ale economiei politice (resurse, nevoi, piață, preț, bunuri, servicii, vânzări etc.etc.etc), privite prin filtrul implicării sociale.

Prima parte vorbește despre Comunicarea Socială, care pornește de la identificarea și afirmarea unei nevoi, trece prin adunarea celor dispuși să ajute și sfârșește prin promovarea pe mai departe a celor înfăptuite, spre a se crea noi cicluri de “producție socială“.

Provocarea maximă aici este găsirea acelor metode, modele și canale eficiente de comunicare, marketing și advertising social, spre a se crea punți între oameni, nu segmentări de public.

A doua parte are în vedere Managementul Proiectelor Sociale. A conduce și administra o Structură de Economie Socială (SES) este o știință și practică cu legi proprii, multe din ele diferite de modelul clasic de management. Reguli sunt și aici de respectat, căci socialul înseamnă lucrare în ordine și organizare, nu în dezordine și dezorganizare.

Astfel de subtilități fac obiectul cursului propus. Sunt nisipuri mișcătoare și naivități idealiste pentru unii. Dar și pietre de temelie și balsam pentru suflet pentru alții.
Să nu uităm că fundamentul eșecului constă în încercarea de a mulțumi pe toată lumea.
Pe când esența succesului stă în capacitatea de a dărui, nu de a acumula permanent.

[Târg] În activitățile noastre de implicare socială și comunitară, întâlnim frecvent oameni care, pe de o parte doresc să contribuie la binele general și susțin acele cauze pe care le consideră potrivite trăirilor lor, dar care totodată doresc să vadă exact ce se întâmplă cu resursele oferite de ei și cum evoluează situația oamenilor pe care îi susțin.

De aceea, în spiritul unei deschideri și transparențe totale, credem că doar prin arătarea în concret a nevoilor celor vulnerabili și contactul direct cu aceștia, se pot crea acele relații inter-umane cu adevărat vindecătoare. Credem că cea mai bună formă de transparență este contactul direct dintre susținători și beneficiari. Cunoaște-l pe cel de lângă tine și ține legătura cu el. Ajută pe termen lung.

Când facem COMERȚ și când facem CARITATE ?

Economia comerțului este una a interesului, schimbului li achiziției imediate. Economia carității este o lucrare cu vedere pe termen lung.
În producție facem lucruri de serie, în atelier lucrăm unicat.
Pe linia fabricii lucrăm cu mașinile, pe masă lucrăm cu mâinile noastre.
În manufacturi vedem produsul final al unor anonimi, în artizanat vedem procesul detaliat al unui meșter anume, cu care putem interacționa față în față, nu de la interfață la interfață.

Și toată această enumerare, ce pare scumpă și lungă la prima vedere, este de fapt vârful de iceberg al unor realități cu care ne confruntăm cu toții zilnic.
Depinde încotro alegem să privim și pe cine alegem să slujim.
Dacă vom privi doar la noi și ne vom învârti în jurul propriei persoane, există riscul să ne ia amețeala. Dacă vom ieși din sine și ne vom uita la aproapele nostru, ne vom sprijini unii pe alții și când unul va cădea, alții îl vor ridica.
Este doar o chestiune de permanentă opțiune. Durerea economiei comerțului vine din epuizarea personală, oricât de mare este starea materială. Pe când farmecul economiei carității stă în întărirea fiecăruia, oricât de mic este avutul său.
De aceea, antreprenoriatul comercial și cel social au multe de dezbătut împreună, chiar dacă par concepte despărțite.

Unde și cu cine? {Conectează-te cu lumea noastră}

Școala de Antreprenoriat social este mai presus de orice o lecție de viață. Nu teoria, ci practica socială generează mecanismele prin care oamenii se întâlnesc unii cu alții pe tărâmul binelui comun.

Simplul fapt al întâlnirii, într-un cadru non-formal, al celor care doresc să ajute cu cei care au nevoie de ajutor, creează premisele exprimării acelor sentimente de apropiere între oameni. Din această apropriere se naște solidaritatea. Într-o lume a virtualului omniprezent, contactul direct este mai necesar ca oricând. Viața reală și cea virtuală se vor completa, fără să se excludă. Și se vor elibera, fără să se împrăștie.

În acest peisaj al dinamicii fără sfârșit, Școala și Târgul de Antreprenoriat Social este destinată în fapt tuturor vârstelor. Ea conține în primul rând ateliere de lucru, în care un anume produs final este descompus și recompus bucată cu bucată, încât autorul lui să conștientizeze procesul complex de producție. Totodată, în cadrul sesiunilor teoretice, este necesară găsirea celor mai eficiente metode de distribuție a producției artizanale astfel realizate.

Este în natura umană empatia față de nevoile aproapelui nostru, precum și dorința de a sprijini în concret pe cel aflat în suferință. Atunci când viața aduce împreună oameni dornici să ajute, cu oameni care vor să fie ajutați, duhul vindecător al Tămăduirii încălzește sufletele și ridică inimile tuturor celor ce se întâlnesc întru Caritate.

Oare putem noi fi fericiți, când cel de lângă noi este îndurerat? Putem noi oare să râdem, când cel de lângă noi plânge? Se poate bucura oare sufletul meu, când sufletul aproapelui meu este întristat?

Și zicem DA, căci vom fi fericiți când și cei de lângă noi vor fi fericiți. Vom râde împreună când lacrimile celor de lângă noi vor fi de bucurie și nu de întristare. Ne vom bucura de darurile vieții când sufletele noastre vor fi acordate.